Regulamin promocji

Zasady promocji w sklepie SAMUI – SPA

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym SAMUI SPA jest Samui Spa Beauty z siedzibą w Poznaniu, ul. Nad Seganką 3, zwany dalej właścicielem sklepu.

§2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu.

§3 ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją.

§4 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu online SAMUI SPA, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie online SAMUI SPA. Osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację promocji w sklepie online SAMUI SPA.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1) dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§5 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w Placówce operatora sklepu,
2) w formie pisemnej – listem wysłanym na adres: Samui-SPA Beauty, ul. Nad Seganką 3, 60-541 Poznań
3) telefonicznie – +48 (61) 853 43 99, +48 (22) 575 61 60
4) za pomocą poczty elektronicznej: info@samui-spa.pl lub info.w@samui-spa.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca – firma Samui-SPA Beauty.
2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej sklepu http://sklep.samui-spa.pl/